เกี่ยวกับไทยแอนโทร

เกี่ยวกับไทยแอนโทร

ไทยแอนโทรเป็นคอมมูนิตี้เกี่ยวกับแอนโทรโพโมฟิคมาตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการพัฒนาโปรแกรมมิง การให้บริการเครือข่าย การให้บริการสื่อสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรม การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการเป็นช่องทางหรือช่วยจำหน่ายสินค้า เพื่อเสริมความเข้มแข็งในคอมมูนิตี้

ต่อมาในปี 2560 ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยแอนโทร จำกัด” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเป้าหมายเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในคอมมูนิตี้หลังจากที่ผ่านมาการติดต่อหน่วยงานหรือการกระทำการใดๆเป็นเรื่องของส่วนบุคคลทำให้การส่งต่องานมักมีปัญหาและไม่ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในคอมมูนิตี้ต่อไป โดยผู้ช่วยดำเนินงานทั้งหมดของไทยแอนโทรไม่ได้รับเงินเดือนหรือผลตอบแทนใดๆจากการทำกิจกรรมของบริษัทฯ เงินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในกองกลางของบริษัทเพื่อใช้ในเรื่องของบัญชีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่จะมีความโป่งใสและตรวจสอบได้ในการดำเนินกิจกรรม

โลโก้ไทยแอนโทร

ไทยแอนโทรมีโลโก้เป็นรูปสุนัข โลโก้นี้ออกแบบโดยกราฟฟิกดีไซย์เนอร์ที่มีชื่อเสียง Milk Kun

โดยแนวคิดของโลโก้ไทยแอนโทรเป็นหมาป่าในวัยเด็กที่น่ารักใสซื่อ ขึ้เล่น สนุกกับสิ่งรอบตัว การเลือกใช้เส้นเดี่ยวๆ เพื่อให้ความรู้สึกง่ายๆ ไม่อึดอัด ใช้เส้นโค้งเพื่อสื่อถึงการไม่ขาดออกจากกัน สังคม เพื่อน ที่มีความผูกพันธ์กันไม่ขาดและแตกแยก
คุณสามารถ Download โลโก้ของไทยแอนโทรได้ที่นี่ [PNG] [EPS] [PDF] [SVGZ]